خدایی ,برایم ,میدانم ,خودم میدانم

باید امروز حواسم باشد
که اگر قاصدکی را دیدم ،
آرزوهایم را ...
بدهم تا برساند به خدا

به خدایی که خودم میدانم ،
نه خدایی که برایم از خشم ،
نه خدایی که برایم از قهر،
نه خدایی که برایم ز غضب ساخته اند .
به خدایی که خودم میدانم ،
به خدایی که دلش پروانه است ،
و به مرغان مهاجر هر سال راه را میگوید،
و به باران گفته است باغها تشنه شدند ،
و حواسش حتی
به دل نازک شب بو هم هست،
که مبادا که ترک بردارد ،

به خدایی که خودم میدانم
چه خدایی
جانم...

منبع اصلی مطلب : یادآوری....
برچسب ها : خدایی ,برایم ,میدانم ,خودم میدانم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آرزوها !!